Da ADHD Norge valgte Superblaise som nytt kommunikasjonsbyrå, ble byråets viktigste oppgave å definere organisasjonens merkevare samt utvikle en tydelig profil som skulle benyttes i all fremtidig kommunikasjon.

– Vi er veldig takknemlige for å få sjansen til å arbeide med ADHD Norge som organisasjon. De gjør en utrolig viktig jobb for veldig mange mennesker. Vi jobber med flere store merkevarer og det er en ekstra spennende utfordring når vi gjennom tekst, bilder og annet innhold skal formidle verdier. Får å få til det, kreves en bevist holdning til hva man vil, og det ser vi at denne organisasjonen har, sier daglig leder i Superblaise Joachim Levin.

Det er nå utviklet en kommunikasjonskonsept for ADHD Norge. Dette vil være førende for alle kanaler fremover, både når det gjelder hvordan profilen utvikles og hvordan vi snakker til målgruppene i for eksempel digitale flater.

Rundt årsskiftet vil den nye profilen gradvis bli mer og mer synlig og implementeres i de mest brukte flatene. På sikt vil alt fra profilmateriell, nettsider, utgivelser, fotostil og skrevet innhold bære preg av profilskiftet.

 

www.adhdnorge.no