Forskerfabrikken ble grunnlagt i 2002 av biokjemiker Hanne S. Finstad. Målet var å jobbe med det hun virkelig brant for: å motivere barn og unge til å satse på real- og teknologifag.

I dag tilbyr Forskerfabrikken fritidskurs i forskning og matematikk og jobber hardt for å styrke naturfagsundervisningen i skolen. De er opptatt av å sette vitenskap og teknologi i en dagsaktuell kontekst, slik at barn blir bedre rustet til å møte utfordringer i dagens samfunn.

 

Superblaise har utviklet merkevarestrategi og skapt et nytt visuelt univers for Forskerfabrikken.

Forskerfabrikken er opptatt av at barn utforsker sansene sine gjennom å smake, lukte, se og høre. De ønsker også at barna skal være med å diskutere og tenkte høyt sammen med andre. Som et symbol på dette (og for å ta egen medisin) , lot vi barna være med på å skape den visuelle profilen. Ved å bruke melkemalerier produsert av vår viktigste målgruppe, skapte vi de aller viktigste identitetsbærerne.

 

Logosymbolet tar i bruk sirkulære utsnitt av melkemaleriene, en av de mest populære eksperimentene, som visuelt kan minne om små planeter. Disse små plantene er et symbol på vitenskap og fremtid. Alt sammen visualisert av barn.

 

Som logotypografi utviklet vi et eget skriftsnitt inspirert av stensil- og sjablongestetikk. Målet var å skape en logo som underbygger en uredd og leken tilnærming til vitenskap og forsking. Bokstavenes formmessige egenskaper støtter oppunder hvor viktig samarbeid er, og viser hvordan ulike komponenter som smelter sammen danner en større helhet, og noe mye bedre.

 

Bildene er tatt av fotograf Frank Holm.