Med 2350 butikker og 14200 ansatte i syv land er Reitan Convenience det tredje største servicehandelsselskapet i Europa. Da de skulle øke den interne oppslutningen om sitt CSR-program fikk vi i oppgave å skape en ny digital plattform.

Som et verdidrevet selskap har Reitan Convenience alltid hatt et sterkt fokus på sosialt ansvar. I 2016 skulle de løfte de separate initiativene til et helhetlig program på tvers av landegrensene. Da ville vi lage en arena hvor de ansatte selv kunne delta aktivt.

 

Gjennomsiktighet er en nøkkelfaktor for å skape et inspirerende og troverdig CSR-program. Vi valgte å fokusere på veien fremover istedenfor alle målene de allerede har nådd. Initiativene presenteres som en dynamisk prosess med konkrete mål innen Reitan Conveniences tre kjerneområder: People, Planet og Product. Effekten av initiativene og tiltakene visualiseres ved bruk av infografikk som kontinuerlig oppdateres mot sluttmålene.

 

For å lage en effektiv og levedyktig plattform er det viktig at de ansatte selv engasjerer og forplikter seg til CSR-programmet. Vi skapte en åpen arena hvor alle ansatte kan publisere redaksjonelt innhold til siden og på den måten dele sine perspektiver, opplevelser og idéer. Et sted hvor alle, uavhengig av stilling og selskap, kan bli hørt.

 

Reitans CSR-univers ser du her www.rcresponsibility.com