Small Film er et av Norges eldste og mest erfarne filmproduksjonsbyråer.

Selskapet består av en gjeng effektive eksperter som forteller smarte historier med et smil om munnen. De siste årene har Small Film gått fra å lage TV-reklame for små bedrifter, til å bli eksperter på produksjon for alle kanaler og kundetyper. For å speile denne utviklingen ønsket Small Film en ny profil som skinner på alle flater, og som løfter frem produksjonsprosessen.

 

Den nye profilen tar utgangspunkt i filmmakerens arbeidsverktøy som et bilde på produksjonsprosessen, forteller Fredrik Staurland, grafisk designer i Superblaise. Vi har sett på redigeringsprogrammer og deres tydelige og visuelle måte å strukturere og samle de ulike elementene som utgjør en ferdig film. Logo, designelementer og fargepalett henter inspirasjon fra denne estetikken for å vise Small Films helhetlige tilnærming til filmproduksjon, forteller Staurland.

 

«Dette har vært en veldig viktig prosess for oss, og vi er kjempefornøyde med resultatet. Det ligger en konseptuell tanke bak hvert enkelt element, og det går en tydelig rød tråd gjennom hele profilen. Vi føler oss veldig pene nå!» Elisabeth Enstad, produsent og daglig leder i Small Film.

www.smallfilm.no/