Handelshøyskolen BI ble opprettet 1.juni 1943, og har siden oppstarten vært en fremoverlent høyskole med høye ambisjoner for sine studenter og ansatte. I dag har BI over 20.000 studenter, og det er den eneste norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering.

BI sin unike evne til å tilpasse seg næringslivet og markedet gjør dem til en moderne og relevant høyskole i en mer og mer digitalisert verden. Siden oppstarten har skolen fornyet seg i takt med tiden vi lever i for å kunne levere attraktive kandidater til næringsliv og offentlig forvaltning. Gjennom årenes løp har logoen blitt videreutviklet mange ganger. Mens det i 1944 var tidsriktig å assosieres med en fabrikkpipe, er det helt andre assosiasjoner man i dag ønsker å knytte til merkevaren. Kuben som til i dag har kjennetegnet BIs distinkte logo, kom først i 2002. Da var det ingen som søkte på BIs studier via mobil eller nettbrett. Snapchat, Facebook, Instagram og Youtube hadde ennå ikke sett dagens lys. Dette er flater logoen og det visuelle utrykket må fungere i. Verden og teknologien har gått videre.

Dette skal nå formidles i en ny og mer fleksibel visuell profil, tilrettelagt for de kommunikasjonskanalene som brukes i dag. Den oppdaterte logoen tar utgangspunkt i den godt etablerte kvadratiske formen som er et tydelig kjennemerke for handelshøyskolen BI. Den justerte logoen, med en åpen og dynamisk ramme, symboliserer en aktiv kompetansearena i kontinuerlig utvikling. Typografien er endret fra Arial til Museo, noe som fungerer bedre i digitale flater. Likevel er ikke logoen endret mer enn at folk raskt vil kjenne igjen og identifisere seg med den.

”Verden har alltid vært i endring – derfor er vi det også. Tyngden du trenger handler ikke bare om fag, men også om evnen til å se, forstå og lære av det nye og ukjente.”

 

– Handelshøyskolen BI

”Vår nye logo gjenspeiler vår kontinuerlige endring. I mennesker, meninger, verdier, fag og kunnskap. Samtidig er BI fortsatt BI.”

 

–  Handelshøyskolen BI

Ved å behandle logorammene som et aktivt element får profilen tilpasningsdyktige egenskaper. Prinsippet skaper en fleksibel og sterk tilstedeværelse på alle flater, i et stadig mer interaktivt kommunikasjonsunivers.