Handelshøyskolen BI ble opprettet 1.juni 1943, og har siden oppstarten vært en fremoverlent høyskole med høye ambisjoner for sine studenter og ansatte. I dag har BI over 20.000 studenter, og det er den eneste norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering.

BI sin unike evne til å tilpasse seg næringslivet og markedet gjør dem til en moderne og relevant høyskole i en mer og mer digitalisert verden. Siden oppstarten har skolen fornyet seg i takt med tiden vi lever i for å kunne levere attraktive kandidater til næringsliv og offentlig forvaltning. Gjennom årenes løp har logoen blitt videreutviklet mange ganger. Mens det i 1944 var tidsriktig å assosieres med en fabrikkpipe, er det helt andre assosiasjoner man i dag ønsker å knytte til merkevaren. Kuben som til i dag har kjennetegnet BIs distinkte logo, kom først i 2002. Da var det ingen som søkte på BIs studier via mobil eller nettbrett. Snapchat, Facebook, Instagram og Youtube hadde ennå ikke sett dagens lys. Dette er flater logoen og det visuelle utrykket må fungere i. Verden og teknologien har gått videre.

Vår oppgave har bestått i å formidle denne historien gjennom en ny og mer fleksibel visuell merkevare, tilrettelagt for de kommunikasjonskanalene og presentasjonsformene BI benytter  i dag, og sørge for et konsistent og helhetlig uttrykk – uansett flate. Vi har utarbeidet en ny overordnet strategi som skal være rettledende for merkevarekommunikasjonen, digitalt såvel som fysisk. Den oppdaterte logoen tar utgangspunkt i den godt etablerte kvadratiske formen som er et tydelig kjennemerke for handelshøyskolen BI. Den justerte logoen, med en åpen og dynamisk ramme, symboliserer en aktiv kompetansearena i kontinuerlig utvikling. Typografien er endret fra Arial til Museo, noe som fungerer bedre i digitale flater. Likevel er ikke logoen endret mer enn at folk raskt vil kjenne igjen og identifisere seg med den. For å sikre at merkevaren videreutvikles riktig over tid, har vi etablert en tydelig designmanual alle ansatte som arbeider med merkevaren kan benytte seg av. Gjennom en enkel brukerveiledning, tilrettelegger den for at logo, farger, størrelsen, former, bilder og typografi brukes på en måte som alltid vil skape høy grad av gjenkjennelse og unikhet.

”Verden har alltid vært i endring – derfor er vi det også. Tyngden du trenger handler ikke bare om fag, men også om evnen til å se, forstå og lære av det nye og ukjente.”

 

– Handelshøyskolen BI

”Vår nye logo gjenspeiler vår kontinuerlige endring. I mennesker, meninger, verdier, fag og kunnskap. Samtidig er BI fortsatt BI.”

 

–  Handelshøyskolen BI

Ved å behandle logorammene som et aktivt element får profilen tilpasningsdyktige egenskaper. Prinsippet skaper en fleksibel og sterk tilstedeværelse på alle flater, i et stadig mer interaktivt kommunikasjonsunivers.

Regi Sigve Aspelund. Byrå Los & Co.