Når målet er at flere skal “Take action for ocean!”, er formidling det viktigste vi gjør.

Action For Ocean jobber for et renere og sunnere hav. Menneskene bak er svært kunnskapsrike, og sammen med dem har vi nå bygget plattformen Take Action for Ocean – et nettmagasin der kunnskap i et lett leselig format tilgjengeliggjøres og deles med et bredt publikum.

Hvordan påvirker våre liv havet? Dette er et spørsmål få har gode svar på, men mange har mye engasjement for. Action for Ocean er en troverdig og naturlig avsender som skal inspirere til handling. Nå tar de en tydelig strategisk posisjon og skal lære oss opp om havets betydning her på jorda som påvirker vårt levesett, vårt klima og vår tilgang til mat.

Etter å ha jobbet strategisk med posisjoneringen deres, videreutviklet vi merkevaren til å passe inn i magasinformatet. En av de store designutfordringene var å skape en interessant og inspirerende leseropplevelse. Med generøs bildebruk og lettleste tekstblokker har vi skapt en layout som er attraktiv og oversiktlig. Det skal være lett å la seg fascinere av naturens skjønnhet, og like enkelt å lære hvordan man tar vare på den. Det visuelle uttrykket kombinerer bastant og høylytt plakat-estetikk med klassisk, troverdig, redaksjonell typografi.

Action for Ocean har ansatt dyktige innholdsredaktører som hele tiden sørger for tyngde og kvalitet i alt de skriver. Til nå har Action for Ocean valgt å fokusere på: Fashion, Interiør, Reise og Fritid, Økonomi og Mat. med andre ord, det som er tettest på oss som forbrukere. Gjennom nettsidene og sitt budskap, gir Action for Ocean oss gode grunner til å ta «Action for Ocean» og dermed påvirke adferden vår slik at vi i fellesskap bidrar til et renere hav.

Foto: Rune Edvin Haldorsen
Toppbilde: Tine Kinn Kvamme