Benskjørhet er et stort og voksende folkehelseproblem. Hele 50% av alle kvinner og 25% av alle menn rammes i løpet av livet. Boneprox bruker ny teknologi for å analysere bentetthet basert på et vanlig røntgenbilde hos tannlegen. Ved å oppdage problemet i en tidlig fase, kan livsstilsendringer forbedre benhelse og forebygge brudd.

Gjennom samarbeidet vi har med helseinkubatoren Aleap, jobber vi mye samme med startups innen helseteknolgi. Da vi første gang traff folkene som står bak Boneprox, ble vi rett og slett helt betatt. Både av selve tjenesten og engasjementet til gründerne. Sammen med Boneprox har vi utviklet en go to market-strategi og en merkevareplattform. Vi har på bakgrunn av denne jobbet ut en helt ny visuell identitet til tjenesten som er på vei ut i markedet.

I forbindelse med lansering ønsket vi å skape et nytt uttrykk som bidrar til økt- og umiddelbar produktforståelse. Innsikt i målgruppen forteller oss at denne terskelen må være ekstremt lav. Derfor har vi fokusert på budskapsutvikling og animerte illustrasjoner for å ikke bare forklare, men vise hvordan tjenesten fungerer. Den dynamiske logoen tar utgangspunkt i den analytiske prosessen hvor tomrommene i benstrukturen måles. Et minimalistisk og dynamisk formspråk underbygger den enkle og raske prosessen. Boneprox er allerede et etablert tilbud hos flere tannleger, og er på god vei til å sette benskjørhet på agendaen i Norden.

www.boneprox.no