Vi er ikke skapt for å sitte stille. Å bevege seg er et grunnleggende kjennetegn ved alt levende; livet i seg selv er bevegelse. Det aktiverer og styrker kroppen, både innvendig og utvendig. Og det er nettopp bevegelse en Håg-stol handler om.

For nesten et år siden begynte vi prosessen med å endre strategien for merkevaren HÅG – et selskap med lange håndverkstradisjoner og fokus på design, kvalitet og bevegelse. Vi har jobbet tett med HÅGs egne designere, og prosjektet har involvert strategi, brand story, ny pay-off, filmer, visuelle signaturelementer og ulike digitale uttak. I forbindelse med lansering av HÅG SoFi mesh, lagde vi sammen med Smallfilm også en brandfilm som handler nettopp om bevegelse, det du gjorde da du var liten og ikke måtte passe tiden. Da ethvert skogholt måtte utforskes og alt kunne klatres i. Og det vi ofte glemmer når vi vokser opp. Nå sitter vi mer enn vi sover, mer enn vi går. Det er sånn vi flytter oss fra A til B: sittende. Det er også slik vi jobber. Så skal du først sitte, sørg for å sitte på en HÅG. Derfor sier vi HÅG – Celebrating movement.

Det å sitte balansert, er kjernen i enhver HÅG-stol, men det er helt umulig å se hva som foregår inne i kroppen. Vi ønsket å visualisere hvordan denne teknologien fremmer bevegelse. Vi benyttet avansert programvare for å fange selv de minste bevegelsene vi mennesker lager når vi sitter i en HÅG-stol. Resultatet er et motion trail som både er vakkert og gir et bilde av kroppens naturlige bevegelser i interaksjon med stolen. Prosjektet og animasjonen er gjort i samarbeid med STIR.