Telenor ønsket å igangsette en omdømmekampanje for å forandre folks oppfatning- og formidle ny informasjon om selskapet samt komme i dialog med yngre segmenter de vanligvis ikke når gjennom tradisjonell eller taktisk kommunikasjon.

I samarbeid med det Londonbaserte reklamebyrået Green Cave People, har Superblaise levert den digitale delen av Telenors store omdømmekampanje #missionnorway.

Reklamebyrået Green Cave People i London utviklet et kreativt konsept og en rekke reklamefilmer og annonser. Utgangspunktet for dette var å fortelle en historie der målet var å stille spørsmålet: “Er nordmenn egentlig fra en annen planet?” for deretter å lede mistanken mot Telenors innovative prosesser, teknologi og løsninger. For å undersøke dette nærmere sendte organisasjonen The Global Council sin beste agent The Chameleon (spilt av Steven Van Zandt) til Norge. Superblaise var ansvarlig for digital og sosial strategi samt kreativ utvikling av konseptene for betalte, egne og fortjente digitale flater.

Kampanjen ble lansert med en enorm teaserfase som ledet over i lansering. I løpet av kampanjeperioden, har vi skapt stor oppmerksomhet rundt den kreative ideen og resultatene målt i etterkant er veldig gode. I løpet av kampanjeperioden hadde vi 280.000 unike besøkende på nettsiden og filmene er vist over 1.300.000 ganger på Youtube. I tillegg har vi skapt en dialog gjennom sosiale kanaler som Twitter, Facebook og Instagram som aktivt har engasjert gjennom hele perioden. Det norske magasinet Kampanje kåret kampanjen til månedens beste digitalkampanje i februar 2014.