No Isolation er et norsk selskap som jobber med å hjelpe mennesker ut av ensomhet og sosial isolasjon. Deres første produkt var AV1, en personlig robot som gir barn med sykdom mulighet til å delta i skolehverdagen gjennom en app.

Da Superblaise fikk i oppgave å utforme en ny visuell identitet for No Isolation ville vi fokusere på flyt. Vi ønsket å illustrere hvordan produktene deres bidrar til å bringe flyt og dynamikk til kundenes liv.

 

Logosymbolet er et element i stadig endring, som viser tre former i vilkårlig interaksjon med hverandre. For å illustrere No Isolations kontinuerlige arbeid med å få en ende på sosial isolasjon går formene fra å være isolerte til å henge sammen.

 

Vi tok ut de visuelle karakterene fra logosymbolet til et karakteristisk illustrasjonselement, som er en detaljert fremstilling av logosymbolet.

 

Resultatet er en dynamisk og distinkt visuell identitet, med fundament i No Isolations vilje til å gjøre verden mindre ensom.