Oslo MedTech, Norges største helseklynge, har endret navn til
Norway Health Tech. Omstillingen er en del av en omfattende strategisk prosess for å ekspandere klyngen til en nasjonal aktør med globalt perspektiv.

Den nye identiteten tar utgangspunkt i selskapets ambisjon om å gjøre Norge til en global «hot spot» for helseinnovasjon. Vi har jobbet sammen med kunden med utviklingen av kommunikasjonsplattform, navn- og merkevarestrategi, nettsider og profil.

 

Med inspirasjon fra nordstjernen er det visuelle konseptet er basert på selskapets rolle som en ledende akselerator for medlemmer og partnere i et globalt økosystem. Retningen og dynamikken i logoen forteller om et stadig voksende nettverk av kompetanse og tjenester, med Norden som midtpunkt.

 

www.norwayhealthtech.com