Norwegian Wood er en av Norges mest etablerte musikkfestivaler. Den ble arrangert i Frognerbadet i Oslo for 23. gang i 2014. Superblaise fikk i oppdrag å modernisere det visuelle uttrykket. Etter over 20 år uten endring var tiden moden for en oppdatering.

Det er tøff konkurranse i festivalmarkedet og Norwegian Wood hadde behov for å appellere til yngre festivaldeltagere og i større grad benytte sosiale medier og digitale kanaler i sitt markedsarbeid. Samtidig skulle det litt rufsete og rocka uttrykket som har blitt bygget opp over lang tid være med videre.

I kombinasjon med nye responsive nettsider, lanserte vi artistene til årets festival på flere ulike måter. Som et ledd i strategien med å rette oss mot en yngre målgruppe på en troverdig måte, måtte vi sørge for at det også var dem som skapte deler av innholdet i kanalene vi valgte å være tilstede i. Vi la ut gamle rocke-jakker på finn.no med billetter i innerlommen, gjennomførte konkurranser, quiz og la ut give-aways på facebook, instagram og twitter. Dette genererte filmer, bilder, kommentarer og verdifull dialog med målgruppen, samt over 200% økning i følgere og aktivitet i sosiale medier.

I samarbeid med UPPERCASE utviklet vi en kommunikasjonsplattform som var strategisk utgangspunkt for ny visuell profil. Festivalen fremstår nå som en moderne og tidsaktuell festival med en sterk og distinkt logo. Egne logoer ble også utviklet for Young Wood og Gramo underwood.

En sober billedsstil kombinert med karakteristisk typo skaper et tydelig og gjenkjennbart formspråk og en tydelig identitet for en fornyet festival. Vi tok et langt større eierskap til sosiale medier og digitale kampanjer og initierte mange effektive stunts mot målgruppen. Dette rustet oss for å være tilstede før, under og etter festivalen på en helt ny måte. Let’s keep on Rocking in the heart of Oslo!

 

www.norwegianwood.no