En ny tid krever nytt tankesett og nye grep. Dette er Sprints syn på hvordan ledende selskaper vil se ut i fremtiden. Da vi innledet samarbeidet med dem, var oppgaven tydelig. De ønsket seg et oppdatert visuelt konsept med utgangspunkt i selskapets visjon og som representerte et moderne selskap med fokus på innovasjon og digitalisering.

Etter å ha blitt kjent med Sprint og deres metoder, fant vi mange relevante mulighetsrom, og landet på å bygge det visuelle konseptet rundt Sprints dynamiske og effektive arbeidsprosesser. Formene i profilen symboliserer balansen i dualitetsforholdet mellom entreprenørånd og faglig tyngde – alltid med fokus på mennesker, noe vi mener er helt essensielt om du jobber med å skape fremtidens organisasjoner.

 

www.sprint.no